Z War v1.15 یک بازی آنلاین استراتژیکی جدید و همچنین چند نفره گسترده(MMO) می باشد و همچنین توسط استودیوی بازی سازی Mountain Lion نشر یافته شده شده می باشد که تو را به همراه زامبی ها و همچنین دیگر نجات یافتگان در یک بازی حماسی جهت نجات نسل بشریت در مقابل همدیگر قرار می دهد.
شهرک مخصوص خود را بسازید و همچنین از آن هم دفاع کنید و همچنین جهت زنده ماندن منابع متنوع و گوناگون و مختلف را جمع آوری کنید و همچنین تکنولوژی های جدید را جستجو کنید تا در مقابل رقیبان دست بالاتر را داشته باشید و همچنین در نهایت با هر چیزی که احساس می کنید تهدید محسوب می می شود بجنگید. به نیرو های نظامی خود دستور دهید و همچنین جهت مطمئن شدن از زنده ماندن سرزمین های دیگر را تصرف کنید. سربازان، تجربه و مهارت بالا ها و همچنین ساختمان های خود را ارتقا دهید. متخصص نظم و همچنین انضباط بخشیدن باشید تا تغییر پیدا کردن به یک رهبر واقعی جهت ملت خودتان شوید.
ویروسی در سراسر دنیا پخش شده و همچنین اکنون به کشور تو رسیده می باشد و همچنین اشخاص آلوده به آن ویروس در سراسر دنیا به دنبال گوشت جدید و تو و تازه جهت تغذیه می گردند. انسان های آلوده به آن ویروسی تهدیدی جهت نسل بشریت به حساب می آیند پس بازمانده ها بایستی و حتما با یکدیگر تیمی تشکیل دهند و همچنین فردی را به عنوان رهبر انتخاب کنند. در بازی Z War تو آن شانس را دارید که تغییر پیدا کردن به قهرمان شوید. چیزی که تو و همچنین همراهان ناامیدتان به آن هم مستلزم و نیاز دارند!
آن وظیفه بر عهده شماست که دوباره نظم را برقرار کنید، ساختمان ها را بازسازی کنید، مبارزه کنید، فرمان دهید و همچنین به خاطر زنده ماندن تصرف کنید.
در آن بازی آنلاین اکشن به دوستان و همچنین متحدانتان بپیوندید. به عنوان غنایم جنگی منابع را جهت بهبود اوضاع شهرستان جمع آوری کنید و همچنین جهت پیدا کردن تکنولوژی و همچنین یا سربازان سطح بالاتر جستجو کنید. کاپیتان های با تجربه در کمپین را استخدام کنید آن هم ها به تو در جمع آوری منابع و همچنین افزایش تجربه و مهارت بالا هایتان کمک خواهند کرد.

بررسی کردن اجمالی ویژگی های Z War :
– بازی کاملا مجانی و رایگان استراتژی زامبی کشی RTS
– با میلیون ها کاپیتان از سراسر دنیا مبارزه کنید
– شهری محکم و همچنین قوی بسازید و همچنین از متحدانتان در مقابل قاتل ها محافظت کنید
– تکنولوژی های مختلفی را پیدا کنید که باعث بهبود تولید منابع، افزایش ساختمان ها و همچنین اکثرا و بیشتر شدن زمان می شوند
– و همچنین…

به رهبر واقعی تغییر پیدا کردن شوید!
تو هدایت تیمی از نجات یافتگان را بر عهده دارید و همچنین وظیفه شماست که به آن هم ها دستور دهید تا با یکدیگر کار کنند و همچنین زنده بمانند. تولید منابع را افزایش دهید و همچنین فناوری های جدید را پیدا کنید.

استخدام سربازان نخبه!
به شهروندان و مردم شهر خود فرصتی جهت تغییر پیدا کردن شدن به کاپیتانی که قادر به حفاظت از شهرستان خود و همچنین اشغال سرزمین های جدید می باشد را بدهید.