Wipeout v1.4 + Mod یک بازی سرگرم کننده می باشد که تو در آن هم بایستی و حتما از موانع عبور کنید و همچنین حرکات نمایشی انجام دهید تا بتوانید در مسابقه تصویری و تلویزیونی برنده شوید. در طول بازی امتیاز هایی وجود دارد که بایستی و حتما آن هم ها را کسب کنید. آن بازی در مراحل متغایر و متفاوت وجذاب خود در تلاش می باشد تا ترس و همچنین استرس را در کاربر بکشد و همچنین او را به دنیای هیجان انگیز خطر دعوت کند. آن بازی شامل محیط های متغایر و متفاوت می باشد که بازی را لذت قسمت و بخش تر می کند.