Star Warfare2:Payback v1.23.00 + Mod + Data یکی از موفق ترین بازی های سوم شخص شوتر برگشته می باشد! بعد از ۱۵ میلیون دانلود در سراسر دنیا حالا خودتان را جهت نسل بعدی از بازی Star Warfare: Alien Invasion آماده کنید. به فضای سیاه و همچنین سفیدی که در جنگی از وحشت غیر قابل گفتن شامل موارد زیر به سر می برد برگردید:

نبرد جهت ریاست کردن: آنلاین یا آفلاین در برابر گرداب غیر قابل توقف دشمنان خسته کننده ایستادگی کنید.
لشکرکشی تک نفره رضایت قسمت و بخش: آیا به مقدار و اندازه کافی جهت روبرو شدن با یک نبرد تک نفره پر حرارت در برابر انبوهی از عجایب بیولوژیکی زشت و همچنین ناپسند شجاع هستید؟

جفت شدن با سایر رزمندگان در حالت های گوناگون چند نفره:
– تشکیل کمپین: آیا می توانید به دیگر بازیکنانتان جهت تشکیل تیم همراه تو اعتماد کنید؟
– تقابل شدید بازیکن در برابر بازیکن (PvP): آیا بایستی و حتما به رقابتی در برابر همکارانتان بروید؟
– به عنوان یک ریاست بیگانه حماسی بازی کنید: تلفات بسیاری را به دوستانتان وارد کنید.
– تسخیر پرچم به حالت کلاسیک.
– و همچنین دیگر کمپین های متغایر و متفاوت چند نفره و همچنین مدل های بازیکن در برابر بازیکن

ابزار های بیهوده جهت بقا که شامل آیتم های جدید جهت افزایش مقدار و اندازه ی انبار مهمات تو که متشکل از موارد زیر می باشد:
– یک سیستم ترکیبی جدید از سلاح، زره، خودرو
– انتخاب یک حیوان خانگی که به بهترین شکل جهت انجام تاکتیک های نبرد تو آماده شده می باشد.
– ۵۰ اقتدار و قدرت متنوع و همچنین دلگرم کننده پردازش مبارزه جهت سبک های متنوع و گوناگون و مختلف مبارزه ها تا اطمینان حاصل می شود که تعداد خیلی زیاد بسیاری نبرد منحصر به فرد در نوک انگشتان تو جریان پیدا می کند.

راهنمای نصب بازی Star Warfare2:Payback :
– فایل APK بازی را نصب کنید.
– بعد از دانلود فایل دیتا و همچنین خارج کردن آن هم از حالت فشرده، پوشه com.ifreyr.sw2 موجود در آن هم را در مسیر Android/obb قرار دهید.
– بازی را اجرا کنید.