Prune v1.0.61 + Mod نامه ای عاشقانه جهت درختان می باشد. یک بازی در مورد زیبایی و همچنین لذت زراعت.

با کشیدن یک انگشت، درخت خود را پرورش دهید و همچنین به سمت خورشید جهت دهید، در حالی که آن هم را از خطرات جهان متخاصم دور می کنید. زندگی را به منظره فراموش شده بیاورید، و همچنین یک داستان پنهان شده در زیر خاک را آشکار کنید.

• یک گیاه دیجیتال منحصر به فرد جهت جیب تو
• هنر زیبا، مینیمالیستی و همچنین یک رابط فوق العاده تمیز
• موسیقی فکری و همچنین طراحی صدا جهت تو
• بدون IAP، بدون استراتژی کسب دخل و درآمد، بدون پول
• به اشتراک گذاری تصاویر از خلاقیت منحصر به فرد درخت خود با دوستان
• همگام سازی پیشرفت در تمام دستگاه های خود
• و همچنین …