Magic Rush: Heroes v1.1.68 جنگ در راه می باشد – آماده می شوید؟ در آن بازی RTS (استراتژی زمان واقعی) ماجرایی، جهت دفاع از پادشاهی خود قهرمانان را فراخوانید و همچنین به دشمن حمله کنید.
Magic Rush: Heroes ترکیبی انقلابی از هیجان، حالت مسابقه پلکانی بازیکن در برابر بازیکن در زمان واقعی، نبردهای چند نفره، برج دفاعی و همچنین … می باشد که تجربه لذت بردن از ژانرهای متنوع و گوناگون و مختلف کاملا پیچیده را در یک بازی فوق العاده فراهم می کند. آن بازی محصولی از Elex می باشد.

ویژگی های بازی Magic Rush: Heroes آندروید :
– فراخواندن حملات قدرتمند با تجربه و مهارت بالا
– ترکیبی از استراتژی و همچنین سرعت
– آموزش قهرمانان جهت دفاع از پادشاهی
– انواع قهرمان متنوع
– ارتقا پدافند خود
– ترکیبی از RPG (بازی نقش آفرینی) و همچنین RTS (استراتژی در زمان واقعی) جهت ارائه نهایت سیستم تجهیزات
– مبارزه PvP (بازیکن در برابر بازیکن)
– ساخته یا ایجاد اتحاد با میلیون ها فرد یا شخص از بازیکنان سراسر جهان
– و همچنین …