Farmdale v1.7.3 + Mod داستان فوق العاده ای از کشاورزان و همچنین زندگی شیرین و همچنین دوستانه آنهاست که در یک سرزمین رویایی به تصویر کشیده می می شود. آن بازی توسط کمپانی Game Garden نشر یافته شده شده می باشد. در آن بازی تو می توانید نقش یکی از شهروندان آن شهرستان کوچک را بر عهده بگیرید و همچنین با پرورش گیاهان متنوع و گوناگون و مختلف و همچنین نگهداری حیوانات متنوع و گوناگون و مختلف و همچنین متنوع یک زندگی جذاب و جالب و همچنین شاد را جهت خود رقم بزنید. در Farmdale تو می توانید هر کاری را انجام دهید. جهت مثال می توانید مزرعه خود را گسترش دهید، گنج های پنهانی را کشف کنید و همچنین از آن هم ها جهت خرید تجهیزات و همچنین وسایل متنوع و گوناگون و مختلف بهره بری و استفاده کنید.

ویژگی های جذاب و جالب بازی Farmdale آندروید :
– دنیای جادویی با شخصیت های که داستان های هیجان انگیز تو را می سازند
– حیوانات ناز که به مراقبت تو مستلزم و نیاز دارند
– صدها ماموریت متنوع و همچنین گوناگون
– ده ها گیاه و همچنین درخت متنوع و گوناگون و مختلف
– دستور العمل های بی شمار
– ساختمان های متنوع و گوناگون و مختلف
– و همچنین …