Empire Z v1.1.4 + Mod یک بازی زامبی کشی در سبک استراتژیکی می باشد که توسط استودیوی بازی سازی Ember Entertainment بصورت مجانی و رایگان در گوگل پلی نشر یافته شده شده می باشد. آن بازی روایت کننده دورانی بعد از آن هم می باشد که نسل بشریت به دروغ و همچنین نابودی مبتلا شد.
معدود انسان های باقی مانده بایستی و حتما با هم متحد شوند و همچنین با ناامیدی سعی کنند دوباره تمدن خود را بازسازی کنند.
تنها منطقه امن و همچنین آلوده نشده داخل دیوار های مستحکم اطراف شهرستان می باشد.
آن وظیفه تو و همچنین دیگر اشخاص باقی مانده می باشد که نظم را به آن آشوب و همچنین هرج و همچنین مرج برگردانند و همچنین به بازسازی نسل بشریت کمک کنند.
با حمایت متحدان قدرتمند خود شهرستان را بازسازی کنید، نیرو های نظامی خود را تعلیم دهید و همچنین با هزاران بازیکن از سراسر دنیا مبارزه کنید!
بازی Empire Z ترکیب زیبایی از شهرستان سازی، اتحاد و همچنین جنگ با دیگر بازیکنان آنلاین می باشد. ارتشی غیر قابل توقفی از کماندو ها، سربازان و همچنین زامبی ها تشکیل دهید. با دیگر اشخاص بازی متحد شوید و همچنین هدایت آن هم ها را به دست بگیرید.
دشمنان و همچنین آلودگی ها را دور کنید تا بتوانید دوباره در حاشیه شهری را ساخته یا ایجاد کنید.