Empire: War of Kings v0.1.55 تو را به قدرتمند ترین پادشاه جهان تغییر پیدا کردن می کند! آن بازی مجانی و رایگان استراتژیک گوشی موبایل، در حال و همچنین هوای قرون وسطی می باشد. در آن دوران هرج و همچنین مرج،  همه جا بحرانی وجود دارد. به اژدهای خود غذا دهید، با هیولا ها مبارزه کنید، با دیگر بازیکنان بجنگید و همچنین شهرستان و همچنین قلعه خود را بسازید. از مردمی که امپراطوری تو را تخریب کرده اند انتقام بگیرید. نحوه انجام آن هم بستگی به خودتان دارد!
جنگ در سراسر زمین شدت گرفته می باشد. خانواده تو در شرایط بدی قرار گرفته اند و همچنین امپراتوری تو به زمینی بایر تغییر پیدا کردن شده می باشد. مسئولیت میراث خانوادگیتان اکنون بر دوش شماست.
مدت های طولانی اژدها های افسانه ای در خانواده تو وجود داشته اند. هنگام و زمانی که که شهرستان خود را بازسازی می کنید به روش اتفاقی تخم یک اژدها را پیدا می کنید چیزی که به نظر می رسد همه افسانه ها را به واقعیت و حقیقت تغییر پیدا کردن می کند. اجداد تو و همچنین اژدها با هم به نوعی پیوند جدی داشته اند و همچنین زمزمه هایی به گوش می رسد که تو هم آن پیوند خونی را به اشتراک خواهید گذاشت. حالا آن بجه اژدها قرار می باشد که از تخم بیرون بیاید و همچنین در آن دنیای جادویی اقتدار و قدرت او نمی تواند دست کم گرفته می شود. آیا تو به یک اژدها سوار افسانه ای تغییر پیدا کردن خواهید شد، امپراتوری و همچنین افتخار خانواد خود را بازسازی خواهید و همچنین در نهایت تغییر پیدا کردن به پادشاهی واقعی می شوید؟

ویژگی های بازی Empire: War of Kings آندروید :
– برخیزید و همچنین سوار اژدها شوید و همچنین از آن هم بهره بری و استفاده کنید تا افتخار خانواد خود را بازگردانید
– شهرستان خود را بازسازی کنید و همچنین ساختمان های تخریب شده را به سازه هایی مفید تغییر پیدا کردن کنید
– جهت دست یابی به اقتدار و قدرت و همچنین گنج در قلعه های شبح وار با خون آشام های نترس روبرو شوید
– سرعت بخشیدن به ساخت و همچنین ساز و همچنین آموزش تنها با یک لمس. انتظار طولانی مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری نیست
– در کنار و همچنین یا مقابل دیگر پادشاهان مبارزه کنید انتخاب بستگی به خود تو دارد
– سربازان خود را آموزش دهید و همچنین سطحشان را ارتقا بدهید، دشمنانتان را تسخیر کنید و همچنین قلمرو امپراتوری خود را گسترش بدهید
– جنگ های زمان واقعی با اربابان متنوع و گوناگون و مختلف از سراسر جهان می باشد
– و همچنین…