DomiNations v4.410.410 یک بازی استراتژیکی حماسی می باشد که توسط NEXON M Inc جهت آندروید نشر یافته شده شده می باشد که تو در آن هم رهبری ملتی را در دست می گیرید و همچنین سپس با جنگ ها، پیروزی ها یا شکست ها دنیای خود را پیشرفت داده و همچنین آن هم را از عصر حجر به عصر فضا می رسانید. زمانی که تو نیروهای نظامی می سازید، جهت مثال تعدادی تیروکماندار، درصورتی که به قرن بالاتری ارتقا پیدا کنید، تمامی نیروهایتان ارتقا پیدا می کنند جهت مثال از تیر و همچنین کمان با سلاح های گرم دست پیدا می کنند تا جایی که می توانید دست به ساخت بمب اتم هم بزنید و همچنین سایر کشور ها را به روش کامل نابود کنید.

ویژگی های بازی DomiNations آندروید :
– توانایی انتخاب یکی از کشور ها یا اقتدار و قدرت های بریتانیا، امپراتوری رم، چین، آلمان، فرانسه، ژاپن یا حتی مصر
– سیر تکاملی مطابق تاریخچه بشر
– استخدام ژنرال های دوران باستان مثل اسکندر، کلئوپاترا و همچنین ناپلئون
– توانایی ارسال پیام دوستی و همچنین صلح به یک کشور جهت همکاری در جنگ با یک کشور دیگر
– و همچنین …