Cloud Raiders v7.8.0 یک بازی اکشن استراتژیکی و همچنین آنلاین می باشد که توسط استودیوی بازی سازی Game Insight در گوگل پلی استور عرضه شده می باشد. در آسمانی پر شده از جزایر شناور وظیفه شماست که بر همه آنها حکومت کنید و همچنین چیره شوید. بهترین قسمت بازی؟ تو شامل یک جزیره قلعه ای ۵ میلیون تنی هستید که به یاریتان خواهد آمد. ارتش خود را از سوارکاران بی رحم تشکیل دهید و همچنین جزیره خود را به یک دژ غیر قابل نفوذ تغییر پیدا کردن کنید! با دوستانتان کلن تشکیل دهید و همچنین دشمنان را از آسمان بیرون کنید!
پایگاه خود را به وسیله توپ ها، تله ها و همچنین جادوهای مصنوعی تقویت کنید. سپس قوه ها خود را بر اساس داستان هدایت کنید تا مهاجمان را دفع کنند و همچنین در برابر انبوه نیروهای هوابرد دشمن مقاومت کنید. دزدان دریایی شرور تنها اولین تهدید در افق خواهند بود، پس به سرعت ناوگان ناجوانمردانه آنها را به باد دهید. ارتشی از غارتگران، نارنجک اندازان، نفس های آتشین اژدها و همچنین بسیاری دیگر از نینجا های ترسناک را تمرین دهید تا با دشمنان تو مبارزه کنند.

ویژگی های کلیدی بازی Cloud Raiders آندروید:
– میلیون ها استراتژی ولی باید توجه داشت تنها یک هدف، منابع دیگران را غارت کنید!
– کلن تشکیل دهید و همچنین جهت حکومتی جهانی مبارزه کنید! در راه خود جهت رسیدن به رتبه باشکوهی در مبارزات pvp بجنگید!
– لذت بردن از طریق کمپین های حماسی شامل قلعه های شناور، دزدان دریایی زیرک و همچنین دیگر هوابرد های هیجانی جنگ!
– ارتش خود را در مقابل ریاست های افسانه ای و همچنین اربابان دزدان دریایی قرار دهید! یک شایعه وجود دارد که غول هایی در بازی Cloud Raiders پرسه می زنند ولی باید توجه داشت آن ها تنها و فقط یک سری داستان های بلند خواهند بود … درسته؟
– واحد های قدرتمند را احضار کنید تا هر هفته در کنار تو مبارزه کنند
– از پایگاه اصلی خود به وسیله توپ، تله های حیله گری و همچنین دیگر وسایل سنگربندی محافظت کنید! نیروهایتان از پناه گاه هایشان جمع آوری کنید تا با دشمنان تو روبرو شوند!
– باز کردن پتانسیل کامل رزمندگان خود، جادوها و همچنین قهرمانان با به روز رسانی آن هم ها در آزمایشگاه!
– و همچنین…