Clash of Queens v1.6.22 آن یک رویارویی بین دو ملکه قرمز و همچنین سفید می باشد. جهت تسخیر از نیرو های نظامی بهره بری و استفاده می کنید یا انتخاب می شوید؟ ملکه تو، راه تو!
هنگام و زمانی که که یک ملکه باشید و همچنین یا در صورتی که با یک ملکه ازدواج کنید آن هم وقت در Clash of Queens هر کاری که دوست داشته باشید می توانید انجام دهید. پادشاهان سرشان شلوغ می باشد ولی باید توجه داشت به یاد داشته باشید هر کدام از اتفاقات بعدی به آن بستگی دارد که تو چه چیزی می خواهید!
به پا خیزید و همچنین جهت حکومت بر تمام سرزمین ها در Clash of Queens مبارزه کنید، یک بازی اکشن و همچنین استراتژی MMO جدید که به تو اجازه می دهد که نوع جدیدی از سیستم های تعاملی واقعی را با دوستانتان در بازی و همچنین واقعیت تجربه کنید!

ویژگی های بازی Clash of Queens آندروید :
– بازی و همچنین چت کردن با دیگر بازیکنان آنلاین از سراسر جهان: با بهره بری و استفاده از سیستم لحظه ای ترجمه گفتگو مطمئن شوید که به درستی و همچنین بدون هیچ سختی با دیگر بازیکنان ارتباط برقرار می کنید
– تیم تشکیل دهید تا از دوستانتان در برابر تمام دشمنان در بازی و همچنین واقعیت دفاع کنید
– به جمع های اتحادی بپیوندید و همچنین با دیگر اعضا بر امپراطوری حکومت کنید. به یکدیگر کمک کنید تا قوی ترین اتحاد را در آن سرزمین بنا کنید
– قدرتمند ترین امپراطوری را تشکیل دهید و همچنین دائما آماده مقابله باشید. جهت قوی کردن امپراطوری خود ساختمان ها، سلاح ها و همچنین دیوار ها را ارتقا دهید
– طیف وسیع و همچنین متنوعی از ارتش های تهاجمی را آموزش دهید تا نیروهای شیطانی را نابود کنند و همچنین ارتش را در همه رویداد ها شرکت دهید تا منابع بیشتری را جمع آوری کنید
– قهرمان های خود را بیرون کنید و همچنین سلاح های افسانه ای را جعل کنید و همچنین لباس آن هم ها را بپوشید و همچنین خود را به دشمن نزدیک کنید
– و همچنین…