Clash of Kings v2.0.17 (کلش آف کینگز) یک بازی استراتژی لحظه ای جدید می باشد که در آن هم جهت ساخته یا ایجاد امپراتوری و همچنین کنترل ۷ پادشاهی فانتزی نبرد می کنید! در صورتی که بازی های PVP (رو در رو) یا چند نفره را دوست دارید، آن بازی ارتش مبارز که در آن هم بایستی و حتما قلمروهای پادشاهی را جهت باقی ماندن فتح کنید را نیز دوست خواهید داشت.

بازی Clash of Kings ارتش مبارز را بر روی تلفن و همچنین یا تبلت خود دانلود و همچنین نصب می کند!

بازی Clash of Kings چند نفره شهرستان سازی تو را در برابر دوستان و همچنین دشمنان سراسر جهان به رقابت وا می دارد! در آن بازی های مبارزه ای، امپراتوری های گسترده ساخته یا ایجاد کنید و همچنین با دشمنان خود درگیر شوید. همچنانکه به دشمنان خود حمله می کنید و همچنین قلعه های دفاعی می سازید، و همچنین به یکی از قدرتمند ترین قهرمانان فانتزی در سراسر زمین تغییر پیدا کردن می می شود، جهان پادشاهی فانتزی را نیز کاوش کنید.

جهت کنترل ۷ پادشاهی در آن بازی استراتژی شهرستان سازی به هزاران امپراتوری در نبرد رو در رو ملحق شوید! ارتش ها را ساخته یا ایجاد کنید، به دشمنان محموله ها را تجسس کنید و همچنین منابع به دست آورید تا به قدرتمند ترین بازیکن تغییر پیدا کردن شوید!

ویژگی های بازی Clash of Kings آندروید :
☆ بازی ها و همچنین نبردهای استراتژی لحظه ای چند نفره! ساخت یک امپراتوری و همچنین برخورد با دشمنان خود در پادشاهی فانتزی!
☆ جمع آوری منابع جهت عنوان امپراتوری عظیم خود. دفاع در برابر یورش برج و همچنین حمله یک امپراتوری دشمن
☆ SimCity مانند شهرسازی امپراتوری پادشاه خود! دفاع از امپراطوری خود از طریق نبرد قوی استراتژی! ساخت یک امپراتوری عظیم جهت ساخت ارتش خود!
☆ لذت بردن از بازی نبرد و همچنین عمل رو در رو بر روی تلفن همراه یا رایانه لوحی (تبلت) خود! Clash of Kings از هر دو پشتیبانی می کند!