Castle Defense v1.6.3 بهترین بازی استراتژی دفاع از قلعه می باشد که تا کنون نشر یافته شده شده می باشد!

فرمانده، جهان ما در معرض خطر بزرگی می باشد که ما هرگز با آن هم روبرو نشده بودیم! نه تنها اورک ها، بلکه اجنه، ارواح، شیاطین و همچنین هیولا های دیگر در حال تلاش جهت نابودی ما خواهند بود! دفاع خود را ساخته یا ایجاد کنید و همچنین آنها را متوقف نمایید!

آن بازی محصولی از Elite Games می باشد.

ویژگی های بازی Castle Defense آندروید :
– ۳ جنگجوی منحصر به فرد شامل جادوگر، پولادین و همچنین وحشی
– ۴ پشتیبان مجلل که به تو کمک می کند تا شکست را به پیروزی تغییر پیدا کردن کنید
– ۱۲ برج قدرتمند
– ۱۵ جنگ حماسی
– بیش از ۲۰ دستاورد
– بیش از ۱۰۰ مرحله چالش برانگیز
– رقابت با میلیون ها بازیکن در سراسر جهان
– و همچنین اکثرا و بیشتر