Call of Duty®: Heroes v2.5.1 یک بازی استراتژی مبارزه ای ۳D جهت فرماندهی ارتشی از قهرمانان افسانه ای، سربازان نخبه، و همچنین هواپیماهای بدون سرنشین ویرانگر می باشد. پایگاه خود را سفارشی کنید و همچنین نیروهای نخبه خود را جهت مسلط بودن و تسلط داشتن بر دشمنان در میدان جنگ شدید آموزش دهید.

یک پایگاه کوچک را فرماندهی کنید و همچنین آن هم را به یک پایگاه غیر قابل نفوذ تغییر پیدا کردن نمایید. سپس یورش ببرید و همچنین حملات در برابر دشمنان خود را انجام دهید. بر روی قهرمانانی مانند Price، Soap و همچنین Harper کنترل مستقیم داشته باشید. اتحاد مرگبار را با دوستان خود ساخته یا ایجاد کنید، جهت گرفتن پاداش های بازی رقابت کنید.

ویژگی های بازی Call of Duty®: Heroes آندروید :
• آموزش و همچنین تخصص ارتش خود با بهره بری و استفاده از پایگاه ها به روش مستقیم از Call of Duty، مانند Juggernauts، Dragonfires و همچنین CLAWs.
• هر قهرمان شامل سیستم پیشرفت خود و همچنین Killstreaks منحصر به فرد خود
• ساخت و همچنین ارتقاء پایگاه خود با اسلحه نگهبانی، نگهبان، برج های SAM، خمپاره اندازها، معادن،  و همچنین بیش از ۳۰ ساختار ارتقا دیگر
* دفاع از پایگاه خود در برابر مهاجمان و همچنین رفتن به حالت تهاجمی در سه حالت منحصر به فرد: PvP، Campaign و همچنین Survival
• آزاد کردن Killstreaks مانند هواپیماهای جنگنده بدون سرنشین، پهپاد، بسته مراقبت، توپچی هلی کوپتر جهت نابودی مخالفان
• تیم شدن با دوستان خود جهت تشکیل اتحاد، اهدای نیروها، و همچنین مسلط بودن و تسلط داشتن بر دشمنان خود
• و همچنین …

توجه: جهت اجرای آن بازی، اتصال به اینترنت مورد مستلزم و نیاز می باشد.

نقطه: توصیه می می شود جهت جلوگیری از بروز مشکل در اجرای بازی، دیتا (یا حجم کمتر از ۴۰ مگابایت) را از داخل بازی دانلود کنید.