Alcatraz Escape 1.1 در آن بازی تو بایستی و حتما خود را آماده مقابله با امن ترین زندان در تاریخ بشر نمایید. داستان از آن قرار می باشد که تو در زندان افسانه ای آلکاتراز زندانی شده اید و همچنین تمامی درها به روی تو قفل شده می باشد. آیا جهت خروج از یک جهنم واقعی نقشه ای دارید؟ آیا می توانید در مواقع بحرانی بهترین نقشه را بریزید؟ نگران نباشید، در بازی فکری Alcatraz Escape تو شامل یک سری از سرنخ ها هستید. حال با آن سرنخ ها بایستی و حتما دنبال یک راه حل جهت خروج باشید. توجه کنید که از کوچک ترین نقطه ها نباید بگذرید. شاید راهی جهت خروج تو از زندان باشد. تو می بایست با جستجو و همچنین پیدا کردن سرنخ های متنوع و گوناگون و مختلف از اتاقی به اتاق دیگر بروید و همچنین از آن زندان گریز و فرار کنید.

بعضی از ویژگی های بازی Alcatraz Escape آندروید :
– گریز و فرار از امن ترین زندان تاریخ
– دیدن کردن و نمایش فضای زندان واقعی
– شامل پازل های منطقی
– گرافیک بالا و همچنین صدا گذاری عالی
– و همچنین …