Age of Warring Empire v2.4.13 جنگ در جهان ما، حکومت مال تو.
یک بازی خوب جهت جنگجویان.
انیمیشن های نبرد خیره کننده و همچنین مبارزه تاکتیکی!
ماجراجویی RPG، پیش از آن در هیچ بازی استراتژی دیده نشده می باشد!

ویژگی های بازی Age of Warring Empire :
√ ساخته یا ایجاد فروانروایی خود و همچنین تسخیر تمام دشمنان!
√ گیم پلی اکشن و همچنین پیشرفت متغایر و متفاوت از قبل!
√ جذب قهرمانان تاریخی، افسانه ای و همچنین اجدادی از یونان باستان، روم و همچنین ایران
√ تجربه و مهارت بالا ها و همچنین توانایی های منحصر به فرد و همچنین انیمیشن نبرد خیره کننده جهت تمام قهرمانان
√ هنر و همچنین صنعت، ارتقاء و همچنین سلاح های افسانه ای و همچنین زره پوش و همچنین تجهیزات جهت قهرمانان خود
√ تکنولوژی های پژوهش و همچنین توسعه نیروهای خود جهت قوی کردن امپراتوری خود
√ ساخته یا ایجاد و همچنین یا پیوستن به یک اتحاد و همچنین تسخیر دشمنان با یکدیگر یا نبرد جهت تغییر پیدا کردن شدن به پادشاه!
√ چت و همچنین استراتژی با دوستان خود و همچنین اتحاد و همچنین یا دست انداختن در چت جهانی
√ و همچنین …

توجه: جهت اجرای بازی، اتصال به اینترنت مورد مستلزم و نیاز می باشد.